0 item(s)€ 0,00

Klachten

We hopen natuurlijk dat je deze informatie niet nodig hebt maar wij vinden het heel erg belangrijk dat je als klant tevreden bent, én tevreden blijft! Als je, om wat voor reden dan ook, ontevreden bent dan willen wij dat graag weten. Een klacht is voor ons een kans om iets te verbeteren. Alle klachten worden behandeld en er wordt altijd naar een passende oplossing gezocht. 

Procedure voor het melden van een klacht:
1. Bel, mail of stuur een brief over je klacht.
2. Zodra de klacht bij ons binnen is krijgt je daarvan een bevestiging. 
3. Alle klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandeld.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kan er een geschil ontstaan dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een geschil kan door beide partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.nl.


Een klacht over een product, dienst of de service kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.